ผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการร่วมใจแก้หนี้จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง 2567

มหกรรมร่วมใจแก้หนี้คืออะไร


มหกรรมร่วมใจแก้หนี้คือโครงการที่กระทรวงการคลังร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมมือกันจัดขึ้นเพื่อแก้ไขหนี้สินให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ที่มีรายได้ยังไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยและไม่สามารถชำระหนี้ได้ ซึ่งรายละเอียดโครงการมหกรรมร่วมใจแก้หนี้จะเป็นการแก้ไขหนี้สินของกลุ่มเปราะบางเพื่อให้ประชาชนที่เป็นหนี้สามารถปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่ไม่สามารถชำระได้ให้เป็นปกติ และแก้ไขหนี้สินที่เกิดขึ้นกับสถาบันทางการเงินก่อนที่จะสายเกินไป มหกรรมร่วมใจแก้หนี้มีรูปแบบการจัดงานทั้งในรูปแบบมหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจรที่จะมีการจัดงานขึ้นใน 4 ภูมิภาคของประเทศและการจัดในรูปแบบมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ออนไลน์ ซึ่งการจัดงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้เราสามารถตรวจสอบและลงทะเบียนร่วมใจแก้หนี้ได้ตามสื่อออนไลน์ของกระทรวงการคลังที่ www.bot.or.th/debtfait

ประเภทหนี้แบบไหนบ้างที่สามารถเข้าร่วมมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ได้


มหกรรมแก้หนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่จัดขึ้นร่วมกับกระทรวงการคลังมีระยะเวลาโครงการในการลงทะเบียนได้จนถึง 31 มกราคม 2567 และมีการจัดขึ้นภายใต้สโลแกนที่ว่า มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน ซึ่งมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนของเราได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง หลายคนอาจจะสงสัยว่า หนี้แบบไหนบ้างที่สามารถเข้าร่วมมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ในครั้งนี้ได้ การเข้าร่วมโครงการมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ผู้ที่สามารถเข้าร่วมได้จะต้องเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มที่เป็นหนี้กลุ่มต่างๆดังนี้ เช่น กลุ่มบัตรเครดิตต่างๆ กลุ่มเช่าซื้อและจำนำทะเบียนรถ กลุ่มสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อรายย่อยอื่นๆ กลุ่มสินเชื่อเกษตรกร และสินเชื่อที่มีวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท ซึ่งกลุ่ม

ต่างๆเหล่านี้สามารถที่จะลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการมหกรรมร่วมใจแก้หนี้และตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ที่ www.bot.or.th/debtfait ซึ่งหลังจากลงทะเบียนแล้วจะมีการตอบกลับภายในไม่เกิน 18 วันหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้หนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1213


มหกรรมร่วมใจแก้หนี้มีขั้นตอนการลงทะเบียนอย่างไร


หลายคนอาจมีคำถามในใจว่า เราควรจะเข้าร่วมมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ดีไหมและขั้นตอนในการลงทะเบียนมหกรรมร่วมใจแก้หนี้มีอะไรบ้าง ซึ่งตอบตรงนี้ได้เลยว่าหากเราไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามปกติเราควรจะลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ และขั้นตอนการลงทะเบียนโครงการร่วมใจแก้หนี้มีขั้นตอนในการเข้าร่วมดังนี้คือ ยื่นคำขอเข้าร่วมมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ที่เว็บไซต์ www.bot.or.th/debtfait และกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มต่างๆอย่างครบถ้วนเพื่อส่งให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ หลังจากนั้นรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อนัดแนะและตกลงเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆในการแก้หนี้ ซึ่งหลังจากที่เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับแล้วเราควรเตรียมเอกสารในการที่จะยื่นแก้ไขหนี้ให้เรียบร้อยก่อนที่จะมีการดำเนินการแก้ไขหนี้ต่อไป

Scroll to Top