โอนที่ดินต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง การจัดเตรียมเอกสารการโอนที่ดินผู้ซื้อ

โอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้าง กับบริการโอนที่ดินออนไลน์

ก่อนที่เราจะไปดูการโอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้าง 2566 เราขอแจ้งข่าวดีกับคนที่จะทำนิติกรรมสัญญาจดทะเบียนที่ดินกันก่อนว่า กรมที่ดินนั้นเขาได้มีการพัฒนาระบบการโอนที่ดินออนไลน์กันแล้วโดยเริ่มนำร่องกับคนกรุงเทพกันก่อนเมื่อปีที่ผ่านมาจำนวน 17 สาขาด้วยกัน เช่น เขตบางเขน เขตบางกอกน้อย เขตดอนเมือง เป็นต้น โดยเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับทุกคนสามารถที่จะทำการโอนที่ดินทางออนไลน์ผ่านระบบ e-QLands โดยแอปนี้สามารถที่จะตรวจสอบและเช็คได้ด้วยว่าโอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้างนอกจากนี้ก็ยังสามารถที่จะจองคิวการโอนที่ดินซื้อขายหรือการทำนิติกรรมอื่นกับกรมที่ดิน ทั้งนี้สามารถที่จะดาวน์โหลดแอปบนโทรศัพท์มือถือได้ทั้งระบบ Android และ IOS ซึ่งก็เรียกได้ว่าเพิ่มความสะดวกและลดเวลาในการจดทะเบียนโอนที่ดินได้

เป็นอย่างดีทีเดียว และในอนาคตทางกรมที่ดินก็ได้มีการวางแผนพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและขยายการใช้งานระบบออนไลน์ให้ครอบคลุมไปทั่วประเทศกันเลยทีเดียวซึ่งก็เรียกได้ว่าเบ็ดเสร็จครบจบในแอปเดียวนั่นเอง ส่วนการโอนที่ดินใช้เอกสารอะไรในที่นี้จะกล่าวถึงเอกสารที่ใช้ในการโอนที่ดินซื้อขายและเอกสารโอนที่ดินให้ลูกไปดูกันเลย

 

โอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้างกับเอกสารโอนที่ดินให้ลูก

สำหรับเอกสารโอนที่ดินให้ลูก ซึ่งลูกในที่นี้คือเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งการโอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้าง สำหรับเอกสารโอนที่ดินในส่วนของผู้โอนผู้ซึ่งเป็นพ่อและแม่เอกสารที่ใช้คือ โฉนดที่ดินฉบับจริง, บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้ายของพ่อและแม่, ทะเบียนสมรส กรณีที่ผู้โอนคนใดคนหนึ่งไม่สามารถจะไปโอนให้ได้ให้นำสำเนาพร้อมเซ็นรับรองและเพิ่มในส่วนของใบยินยอมของคู่สมรสไปด้วย ส่วนเอกสารของผู้รับโอนนั้นใช้อะไรบ้าง สำหรับการโอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้างของผู้รับโอนนั้นก็มีบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านตัวจริงแต่หากผู้รับโอนไม่ได้ไปด้วยตนเองเอกสารที่ใช้ก็มีสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านพร้อมเซ็นสำเนารับรองและให้เพิ่มเอกสารใบมอบอำนาจหรือ ท.ด.21, บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านตัวจริงของผู้รับมอบอำนาจนั่นเอง

โอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้างกับการโอนที่ดินซื้อขาย

โอนที่ดินต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในปี 2566 กับการโอนที่ดินซื้อขาย ซึ่งการซื้อขายที่ดินนั้นก็มีทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา สำหรับกรณีนี้จะกล่าวถึงการโอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้างสำหรับบุคคลธรรมดา ซึ่งเอกสารการโอนที่ดินผู้ซื้อกรณีบุคคลธรรมดามีดังนี้

  1. บัตรประชาชนและสำเนาพร้อมกับการลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  2. ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล)
  3. ทะเบียนบ้านและสำเนาพร้อมกับการลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  4. หนังสือมอบอำนาจ (ทด.21) กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการด้วยตนเองแต่มอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำแทน
  5. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
  6. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ
Scroll to Top