บริการแนะนำ

SSL-VPN (Secure Sockets Layer -Virtual Private Network)
SSL-VPN (Secure Sockets Layer -Virtual Private Network)

เป็นระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยขององค์กร เมื่อต้องการเข้าใช้ข้อมูลองค์กรจากภายนอกสำนักงาน โดยมีคุณสมบัติหลักคือ เพื่มพื้นที่การทำงานที่สามารถทำได้แม้อยู่ภายนอกสำนักงานได้อย่างรวดเร็ว, ผู้ใช้สามารถเข้าใช้ข้อมูลภายในองค์กรได้โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้ง โปรแกรมใดๆ มีเพียงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ตเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันการคุกคามจากไวรัส, ผู้ไม่ประสงค์ดีและมีรายงานการใช้งาน รวมถึงมีต้นทุนค่าใช้จ่ายต่ำกว่าการทำระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยประเภทอื่นๆMobile-VPN (Application base)

เป็น Mobility solution ที่จะนำเสนอประสบการณ์ในด้านการรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ได้ทุกที่ทุกเวลา หรือเรียกได้ว่าเป็นระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยขององค์กร เมื่อต้องการเข้าใช้ข้อมูลองค์กรจากภายนอกสำนักงานผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G ซึ่งจะสามารถทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าใช้ข้อมูลภายในองค์กรได้ทุกที่ทุกเวลาที่มีสัญญาณ 3G ซึ่งถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่เพิ่มความสะดวกสบาย เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งาน โดยนำเทคโนโลยีของ TOT 3G มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดลักษณะบริการ
• เป็นการให้บริการเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้งาน ไปยังระบบเครือข่ายภายในองค์กรผ่านเครือข่าย Internet
• ไม่จำเป็นต้องขอใช้บริการสร้าง APN ใหม่
• ค่าใช้จ่ายต่ำกว่าการใช้วงจรเช่า เหมาะสำหรับหน่วยงานที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย, บูทแสดงสินค้า, สำนักงานย่อยชั่วคราวและผู้บริหารระดับสูงในองค์กร
• สามารถเพิ่มความปลอดภัยได้จากการตั้งค่าการ Authentication ได้หลายระดับ
• ลูกค้ารับผิดชอบในด้านการเชื่อมต่อและบริการเองทั้งหมด (ทำให้การให้บริการไม่เป็นไปแบบ END to END)
• ลูกค้าแต่ละบริษัท จะได้รับสิทธิการเข้าระบบเฉพาะรายและสามารถเรียกดูรายงานการใช้ งานได้ด้วยตนเอง


เงื่อนไข