บริการแนะนำ

บริการส่งข้อความมัลติมีเดีย (MMS)

อัตราค่าบริการ 6 บาท/ข้อความ

-  เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
1. อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. บริการนี้ใช้ได้เฉพาะภายในโครงข่าย TOTmobile เท่านั้น
3. สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการจดทะเบียนรายเดือน (Postpaid) ค่าบริการจะถูกคิดรวมตามรอบบิลค่าโทรศัพท์
สำหรับลูกค้าแบบเติมเงิน (Prepaid) ค่าบริการจะถูกตัดทันทีที่ใช้งาน

- การขอใช้บริการ      
    ผู้ขอใช้บริการสามารถขอใช้บริการได้ที่ TOTmobile Contact Center โทร. 1777


 

เงื่อนไข